Polityka prywatności Grupa PVGE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy że:

Polityka bezpieczeństwa stanowi zbiór zasad korzystania z serwisu http://www.pvinstalator.pl i informacji odnośnie ochrony Państwa danych osobowych.

I. Pliki „Cookies”.

1. Dla Państwa wygody nasz serwis www.pvinstalator.pl, używa plików Cookies w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany przez Państwa serwis internetowy. Są one następnie zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym.

2. Serwis stosuje Cookies służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony oraz Cookies pozwalające „zapamiętać” ustawienia wybranych przez Państwa preferencji strony (np. język, rozmiar czcionki).

3. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla ich stosowania.

4. W każdej chwili mają Państwo prawo do wyłączenia plików Cookies. Szczegółowe informacje o tym, jak to zrobić znajdują się TU: http://jakwylaczyccookie.pl/

II. Dane osobowe.

1. Administratorem Państwa danych osobowych, po przesłaniu formularza kontaktowego i zaakceptowaniu Polityki prywatności, jest PV Instalator Polska Grupa PVGE Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Podanie danych jest w pełni dobrowolne.

2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Podmiot oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Gabrielą Witek na adres email: gabriela.witek@pvge.pl, lub pisemnie na adres:Pv Instalator Polska Grupa PVGE. ul. Azotowa 31, 33 – 100 Tarnów, z dopiskiem „Dane osobowe”.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach:

- wysyłki Newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

- przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

- prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących wyłącznie w ramach PV Instalator Polska Grupy PVGE Sp. z o.o. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

3. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkami przewidzianymi prawem.

4. Podane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

6. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednocześnie jest gwarantem świadczenia naszych usług. Oznacza, również zgodę na przetwarzanie danych osobowych dobrowolnie podanych.

6. Administrator oświadcza, iż dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

7. W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po odwołaniu takiej zgody Państwa dane zostaną usunięte z bazy Administratora i nie będą dalej przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo do złożenia sprzeciwu w sprawie przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także pro do przenoszenia danych

10. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Instrukcji postępowania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.


POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH ZA POMOCĄ FACEBOOK PRZEZ PV INSTALATOR POLSKA GRUPA PVGE Sp. z o.o.

Szanując prywatność naszych klientów opracowaliśmy politykę prywatności, która pozwoli zrozumieć jakie informacje gromadzimy za pomocą portalu Facebook w związku z naszymi usługami oraz w jaki sposób i w jakim celu je przetwarzamy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy że:

1.

Udostępniając swoje dane mogą być Państwo pewni, że:

- Przestrzegamy aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych,

- Nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim,

- Dokładamy należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych.

2.

Administratorem Państwa danych osobowych jest PV Instalator Polska Grupa PVGE Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

3.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach stworzenia i przedstawienia oferty marketingowej i udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, poprzez telefon, mail, lub wiadomość prywatną.

4.

Dane osobowe, które Administrator pozyskuje za pomocą serwisu Facebook, to: imię i nazwisko, numer telefonu, mail, miejsce zamieszkania, tudzież miejsce planowanej inwestycji fotowoltaicznej. Żadne inne dane nie zostają pozyskiwane za pomocą serwisu Facebook.

5.

Podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednocześnie jest gwarantem świadczenia naszych usług. Oznacza, również zgodę na przetwarzanie danych osobowych dobrowolnie podanych.

6.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7.

Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkami przewidzianymi prawem.

8.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj.:
a) Marketingu własnych usług
b) Dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. Ze zm.).

9.

Administrator oświadcza, iż dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.