OTWÓRZ ODDZIAŁ

 

Oddział PV Instalator Polska

"Twój sposób na dochodowy biznes"

Oddział można prowadzić na zasadzie franczyzy lub placówki partnerskiej

Na dzień 31.12.2017 r. posiadamy 3 Oddziały własne i 14 Oddziałów partnerskich.


 

Tylko 13 nowych Oddziałów w 2018 roku. 

 

 

Oddział PV Instalator Polska Grupa PVGE: 

Fotowoltaika - Pompy Ciepła - Kolektory- Oświetlenie LED - Auta elektryczne. 

W jednym miejscu. W całej Polsce.


Opis ogólny franczyzy

 

    Dołącz do branży OZE (Odnawialne Źródła Energii) - jednej z naszybciej rozwijających się branż XXI wieku i odnieś z nami sukces finansowy

     Do podstawowych zadań Franczyzobiorcy lub Placówki Partnerskiej będzie należało budowanie własnego biznesu pod marką PV Instalator Polska Grupa PVGE,  doradztwo i prezentacja zainteresowanym klientom produktów firmy (mikroelektrownie słoneczne, kolektory, pompy ciepła, oświetlenie LED, maty grzewcze, domy pasywne i wiele innych).

   Stałe wsparcie projektantów, audytorów, instalatorów oraz specjalistów ds. pozyskiwania finansowania i marketingu Centrali firmy. Dedykowany Opiekun.

Opłacalność biznesu

 

    Wysokość Twoich dochodów jest uzależniona od Twojego zaangażowania i ilości czasu jaki poświęcasz na prowadzenie Oddziału.  Bazując na danych historycznych obecnie funkcjonujących Oddziałów firmy, zarówno własnych jak i Partnerskich: szacunkowy miesięczny dochód Oddziału zaczyna się od 3-4 tysięcy złotych do nawet kilkunastu tysięcy miesięcznie

  Oznacza to okres zwrotu z inwestycji w Otwarcie nowego Oddziału: 4-6 miesięcy. 


 

Kogo szukamy

 

      Szukamy osób, które chcą prowadzić własny dochodowy interes, angażując swój czas i siły na budowę marki PV Instalator Polska i rozwijanie jej z naszą pomocą na rynku lokalnym.  Osoby, które już otworzyły Oddziały naszej firmy posiadają dobrze prosperujące biznesy, o wysokiej rozpoznawalności, ze stale zwiększającą się bazą klientów oraz portfelem zamówień. 


     Do prowadzenia Oddziału PV Instalator Polska Grupa PVGE niezbędne jest 100 % zaangażowanie Kandydata. 

        Nie wymagamy doświadczenia w branży OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) - tego nauczymy Cię na szkoleniach, ale potencjalny franczyzobiorca musi wykazać się cechami takimi jak przedsiębiorczość, odpowiedzialność, sumienność, kreatywność i otwartość w kontaktach z klientami.


Wymagania wobec kandydatów

 

- 100 % zaangażowania w prowadzenie Oddziału PV Instalator Polska (nie jest dopuszczalne prowadzenie innych firm),

- prowadzenie biznesu zgodnie z wytycznymi Grupy PVGE, stosowanie się do wytycznych obsługi klienta oraz kodeksu postępowania oraz kodeksu etyki,

- prowadzenia działalności gospodarczej lub jej założenia

- uczestniczenie w szkoleniach i spotkaniach organizacyjnych Grupy PVGE

- gotowości do ciężkiej prac

- obsługi klientów przekazanych przez Centralę firmy,

- budowy własnej bazy klientów na rynku lokalnym


Opłaty licencyjne/wstępne

 

W systemie franczyzowym i/lub partnerskim firmy PV Instalator Polska Grupa PVGE obowiązują następujące opłaty licencyjne/wstepne:

I.  wstępna opłata licencyjna/opłata wstępna za przystąpienie do sieci,


W zamian za jej uiszczenie franczyzobiorca/partner otrzymuje prawo do działania pod marką PV Instalator Polska Grupa PVGE oraz m.in. :

1. zapewnienie stałego transferu know-how poprzez m.in.:

 • przeprowadzenie cyklu szkoleń (szkolenia produktowe, obsługa klienta, negocjacje, finanse dla OZE, marketing lokalny, szkolenia branżowe)
 • stałą obsługę Oddziału i klientów Oddziału w zakresie projektów technicznych oraz dokumentacji technicznej przyłączeniowej oraz przed i po wykonawczej,
 • stałą obsługę Oddziału i klientów Oddziału w zakresie pozyskiwania i rozliczania finansowania na inwestycje z branży OZE,

2. stała obsługa projektantów dla klientów Oddziału - wykonywanie projektów PVSOL wraz z wizualizacjami instalacji (kadra z wieloletnim doświadczeniem w doborze i projektowaniu elektrowni fotowoltaicznych, pomp ciepła, przyłączy AC, PV SOL, SEP, UDT),

3. stałych Opiekunów Oddziału w zakresie technicznym, finansowym,marketingowym,

4. wyposażenie Oddziału,

5. wspólny marketing globalny i lokalny,

6. finansowanie transakcji z klientami przez Grupę PVGE do momentu otrzymania płatności w przypadku inwestycji finansowanych ze źródeł preferencyjnych,

7. sprawdzony i dochodowy model biznesowy.


II. opłata marketingowa: ustalana indywidualnie przed podpisaniem umowy,

 

REKRUTACJA - KROK PO KROKU

 • Wypełnienie Formularza zgłoszenia POTENCJALNEGO FRANCZYZOBIORCY/PLACÓWKI PARTNERSKIEJ (obok)
 • Spotkanie z Działem Obsługi Sieci  wstępna weryfikacja kandydata.
 • Spotkanie z przedstawicielami Kierownictwa Grupy PVGE – ostateczna rozmowa kwalifikacyjna
 • Zawarcie umowy franczyzy/prowadzenia placówki partnerskiej
 • Dokonanie opłat przewidzianych w umowie franczyzy/placówki partnerskiej..
 • Szkolenia wstępne (4-5 dniowe w Centrali PV Instalator Polska Grupa PVGE)
 • Branding Oddziału
 • Rozpoczęcie działalności
 • Wspólne wizyty u klientów

  Opisany proces trwa około 2 miesięcy (w zależności od zaangażowania kandydata).

    Wszystkie spotkania z kandydatem odbywają się w siedzibie PV Instalator Polska Grupa PVGE w Tarnowie lub Łodzi. 


Formularz zgłoszenia 

POTENCJALNEGO FRANCZYZOBIORCY/PLACÓWKI PARTNERSKIEJ


UWAGA: Formularz zostanie wysłany tylko po wypełnieniu wszystkich pół