Jak działa u rolnika


JAK DZIAŁA FOTOWOLTAIKA W GOSPODARSTWIE ROLNYM?


W jaki sposób promieniowanie słoneczne zmienia się w elektryczność? Poniżej krótki opis procesu i najważniejszych urządzeń oraz pojęć związanych z funkcjonowaniem mikroelektrowni fotowoltaicznej.

 
 

Fotowoltaika to wytwarzanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. 

Instalacja działa przez cały rok, a w miesiącach gdy ilość światła docierająca do powierzchni Ziemi jest niższa, pobierasz brakującą energię z sieci, do której jesteś zawsze podłączony.

 

1. Audyt energtetyczny, projekt i wizualizacja

Każdy projekt rozpoczynamy od wykonania kompletnego audytu fotowoltaicznego, którego celem jest zdiagnozowanie czy fotowoltaika jest odpowiednia dla Państwa firmy. W przypadku pozytywnej weryfikacji, w dokumencie tym opisujemy ponadto możliwy sposób montażu paneli, wykonujemy projekt koncepcyjny wraz z wizualizacją oraz obliczamy prognozowany okres i stopę zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę. 

2. Finansowanie i korzyści podatkowe

Istnieje wiele różnych źródeł finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych w firmach m.in. leasing, kredyty bankowe z częściowym umorzeniem kapitału lub dopłatami do odsetek. Każda z tych opcji jest analizowana podczas opracowywania audytu oraz weryfikacji aktualnych ofert jednostek finansujących i przedstawiana przedsiębiorcy. 

Instalacje fotowoltaiczne można amortyzować przez okres 10 lat. 

 

3. Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne to urządzenia wykonane z płytek krzemowych, których zadaniem jest absorbcja światła słonecznego i przetwarzanie go na prąd elektryczny (o napięciu stałym - czyli DC).

4. Inwerter (falownik)

Urządzenie to zmienia prąd o napięciu stałym (DC) na prąd o napięciu zmiennym (AC), tak aby można go użyć do oświetlenia biur oraz zasilenia urządzeń i maszyn w firmie.

 

5. Zabezpieczenie nadprądowe i przepięciowe

W zależności od możliwości technicznych mikroelektrownie fotowoltaiczne montujemy na dachu (o dowolnym rodzaju pokrycia dachowego i nachyleniu) i wówczas stosujemy aluminiowe konstrukcje montażowe lub na gruncie (w tym wypadku konstrukcje są częściowo wykonane ze stali).

W przypadku instalacji dachowych zawsze wykonujemy, badanie nośności dachu.

6. Gdzie można zainstalować fotowoltaikę

Instalacje fotowoltaiczne są bezpieczne. W każdej z nich stosujemy ww. zabezpieczenia uznanych producentów. Każda instalacja jest uziemiona, a na życzenie klienta instalowana jest również instalacja odgromowa. 

 

7. Sieć energetyczna

Po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej, przez cały czas pozostają Państwo "podpięci" do sieci lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej (PGE, ENEA, ENERGA, TAURON), gdzie wysyłają Państwo nadwyżki wyprodukowanej energii lub pobierają brakującą część energii, gdy zaistnieje taka potrzeba.

8. Przykładowa produkcja  z instalacja 100 kW.


6 KROKÓW DO WŁASNEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ