Finansowanie


Telefon: +48 514-747-092 e-mail: biuro@pvinstalator.pl


Na życzenie swoich klientów firma PV Instalator POLSKA pomaga pozyskać preferencyjne finansowanie. Istnieje wiele możliwości pozyskania preferencyjnych środków na zakup i montaż systemu pv dla:

1. firm,

2. j.s.t,

3. spółdzielni mieszkaniowych,

4. wspólnot mieszkaniowych,

5. rolników,

zarówno ze środków krajowych (NFOŚiGW, WFOŚiGW), jak i środków z Unii Europejskiej (i programów operacyjnych RPO) na lata 2014 - 2020. 


JESTEŚ ZAINTERESOWANY SFINANSOWANIEM SWOJEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, A MY SPRAWDZIMY MOŻLIWOŚCI W TWOIM WOJEWÓDZTWIE I PO PODPISANIU UMOWY POPROWADZIMY CIĘ PRZEZ CAŁY PROCES W BANKU LUB FUNDUSZUNIE CZEKAJ !!!

ILOŚĆ ŚRODKÓW JEST DUŻA, LECZ OGRANICZONA. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

I ZNAJDŹ FINANSOWANIE JUŻ DZIŚ